Zwemles,
alles wat u
wilt weten

Geschiedenis

Noem een oude beschaving en er is wel een tekening te vinden dat men zich door het water verplaatst. In de loop der eeuwen zijn er vele zwemslagen ontwikkeld. Voor zowel recreatieve doeleinden, zoals wassen en baden, als voor strategische doeleinden. Een voorbeeld hiervan is Napoleon die zijn soldaten leerde zwemmen om mobieler te zijn dan de vijand. Zwemmen werd dus aangeleerd voor de praktische invulling.

 

Voor ons in Nederland geldt dit ook. Nederland kent een rijke geschiedenis van hevige overstromingen. Tussen 1809 en 1877 hebben er maar liefst 7 hevige overstromingen plaatsgevonden.

 

Daarbij vielen soms honderden slachtoffers. In ons land kwam het besef dat leren zwemmen een noodzaak was om te overleven.

 

De zwemlessen werden in eerste instantie buiten in plassen, meren en soms rivieren gegeven. Afgebakend met lijnen, steigers en soms met netten ontstonden zo de eerste buitenbaden. Omdat dit alleen in de zomermaanden kon plaatsvinden, kwamen er al snel binnenbaden. In 1883 is in Den Haag het eerste overdekte zwembad geopend.

 

In deze tijd leerde men een vak bij een gilde. De eerste zwemdiploma’s zijn dan ook genoemd naar de benamingen waar men toen bekend mee was. Het eerste diploma noemde men het ‘leerlingdiploma’ en de voltooide zwemmer mocht zich ‘meesterzwemmer’ noemen. Deze zwemdiploma’s werden uitgegeven door de organisaties die de zwemlessen organiseerden. Elk zwembad had een eigen diploma. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.lezenoverzwemmen.nl.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door de capitulatie van Nederland de zwemdiploma’s genationaliseerd. Het nationale zwemdiploma heeft lang bestaan (tot 1984), maar op een gegeven moment is dit losgelaten. Een nationaal zwemdiploma bestaat vandaag de dag niet meer.

 

Wereldwijde blik

In de meeste landen wordt het middelbaar, hoger en universitair onderwijs door particuliere organisaties uitgevoerd. Dit geldt ook voor het zwemonderwijs. De zwemlessen, de uitgifte van de zwemdiploma’s en de kwaliteitsbewaking wordt door particuliere organisaties vormgegeven.

 

Het voordeel van geprivatiseerd zwemonderwijs is dat er vaak efficiënter en kwalitatief beter wordt gewerkt. Gebeurt dit niet, dan zal de continuïteit van de organisatie in gevaar lopen.

 

Om een zo breed mogelijk beeld en een optimale kennisdeling te stimuleren, is de ENVOZ (Eerste Nederlandse VakOpleiding Zwembadmedewerkers) sinds 1980 als Nederlandse vertegenwoordiging aangesloten bij de overkoepelende International Swimming Teachers Association. Veel innovatieve invloeden zien wij daardoor terug bij andere organisaties. Mede hierdoor is Nederland statistisch gezien een van de veiligste zwemlanden ter wereld.

 

Huidige Nederlandse zwemdiploma’s

Naast de internationaal uitgegeven zwemdiploma’s van de ENVOZ zijn er ook diploma’s van andere organisaties in omloop. De meest bekende diploma’s zijn ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, EasySwim, KNZB, NRZ en de Reddingsbrigade.

 

Het niveau van het zwem-ABC dat de meeste zwemscholen uitgeven ontloopt elkaar qua eindtermen niet veel. Het werkelijke verschil komt tot uiting tijdens de zwemlessen.

Bij de organisaties die aangesloten zijn bij de ENVOZ staat plezier centraal. Het aanleren van goede zwemtechnieken en waterveiligheid wordt sneller aangeleerd als de lessen leuk zijn en de leerlingen én docenten plezier hebben in wat ze doen.

Daarnaast verdient iedereen het om op een eigen niveau een zwemdiploma te behalen. Niet voor niets hanteren wij de slogan: ‘Zwemmen zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn’.

 

Keuze van een zwemschool

Zwemmen is voor alle leeftijden en is ook tijdens het beoefenen van andere watersporten een belangrijk aspect. Het is belangrijk een weloverwogen keuze te maken voor een zwemschool.

 

Neem contact op met een zwemschool waar u goede referenties over heeft en waar u zonder verplichtingen na kunt gaan op welke manier er les gegeven wordt. Sluit dit aan op uw manier van leren? Dan kunt u uw keuze maken.

ENVOZ over zwemles vintage badpakken