Vakopleidingen
Zwembranche

Vakopleidingen op hoog niveau

ENVOZ is een door CRKBO en NRTO erkend particulier opleidingsinstituut.

In het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) staan alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Het NRTO-keurmerk (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder (Erkenning van eerder Verworven Competenties) of examenaanbieder.

 

De ENVOZ-opleiding Europees Zwemonderwijzer ABC is geclassificeerd door middel van het EQF/NLQF. In de 39 landen die meewerken aan het Europese kwalificatiekader zijn per land nationale kwalificatiekaders opgezet. Deze kaders zorgen ervoor dat kwalificaties op Europees niveau transparanter en beter vergelijkbaar zijn en spelen bovendien een steeds belangrijkere rol op nationaal niveau. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft daarom duidelijkheid en zekerheid over het niveau van de kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn.

Omdat ENVOZ de opleiding en certificering van het Europees Zwemonderwijzer ABC in 2013 heeft geregistreerd, is deze toonaangevend voor Europa. Door de continue ontwikkelingsverplichting die de kwalificatie met zich meebrengt, borgen wij hiermee de kwaliteit van onze nieuwe collega zwemonderwijzers.

 

Masterclasses en specialisaties

Samen een leven lang leren. ENVOZ blijft leren en neemt daar graag haar vakgenoten in mee. Bekijk de specialismen voor de zweminstructeur en de te volgen masterclasses om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven.

 

Speciaal voor ondernemers en leidinggevenden

ENVOZ is er niet alleen voor de vakman in en langs het water, maar ook voor de leidinggevende, de manager en de zelfstandig ondernemer. Wij bieden ze leerzame bijeenkomsten, seminars en opleidingen.

ENVOZ Opleidingen en seminars

 

STAP-budget aanvragen

U kunt als werkende of werkzoekende 1 keer per jaar het STAP-budget aanvragen via Stapuwv.nl. Elke 2 maanden start een aanvraagperiode. Is het geld van een periode op als u een aanvraag wilt doen? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode.  

Voorwaarden STAP-budget

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor het aanvragen van STAP-budget. Bijvoorbeeld dat u 18 jaar of ouder bent en dat u nog geen AOW ontvangt. Ook moet de training, cursus of opleiding in het STAP-scholingsregister staan en nog niet zijn gestart op het moment dat het STAP-budget wordt aangevraagd. De aanvraag dient minimaal 4 weken voor de start van de opleiding aangevraagd te worden. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.

Over reeds gestarte/afgeronde/binnen 4 weken startende opleidingen kan dus niet achteraf gebruikt worden gemaakt van de STAP-regeling.

 

Gedragscode en Algemene voorwaarden.

  • ENVOZ werk volgens de voorwaarden van de Branche Vereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond.

 

  • Klik hier voor de algemene voorwaarden
  • Klik hier voor de gedragscodes

Direct aanmelden voor een seminar of opleiding