Licenties

Licenties

Organisaties met een ENVOZ-licentie staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. ENVOZ staat achter haar licentiehouders en daarom bieden we de mogelijkheid om deze erkenning te uiten via uw website en/of andere media. U kunt uw digitale licentie publiceren en/of het ENVOZ-erkenningslogo op uw website plaatsen. Dit kwaliteitskenmerk geeft o.a. ouders/verzorgers de zekerheid dat ze met een professioneel en erkend zweminstituut te maken hebben.

 

Wat is een licentie

ENVOZ stelt eisen aan diegene die zwemles geven en zwemdiploma’s uitgeven. Door aan deze eisen te voldoen, kan een licentie worden aangevraagd. Hiermee heeft men toestemming om gebruik te mogen maken van de internationaal erkende zwemdiploma’s van ENVOZ.

 

Het beleid dat ten grondslag ligt aan het licentiesysteem wordt in dit document summier beschreven. Aansluitend op het licentiebeleid zijn in aparte documenten de rechten en plichten voor de twee licenties uitgewerkt.

 

Doelen van het licentiesysteem

ENVOZ draagt een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van het leszwemmen. Het licentiesysteem is bedoeld als kwaliteitsborging voor de zwemveiligheid en het zwemtechnisch aanbod van de zwem(les)instituten, mede verzorgd door zwemonderwijzers.

 

ENVOZ streeft door het invoeren van de hieronder vermelde licenties de daarbij gevoerde, elkaar versterkende, doelen na.

  1. Het doel van de licentie Erkend Zweminstituut Internationale Zwemdiploma’s is het continu bevorderen van de kwaliteit van de zwem(les)instituten;
  2. Het doel van de licentie Europees Zwemonderwijzer Internationale Zwemdiploma’s is het continu bevorderen van het niveau van de zwemonderwijzer.

 

Licentie eisen

  1. Het zweminstituut:
    Om als zweminstituut een licentie te verkrijgen, dient deze aangesloten te zijn bij ENVOZ. Daarnaast dient de organisatie aantoonbaar aan kwaliteitsborging te werken. De specifieke vragenlijst hiervoor dient bij iedere tweejaarlijkse verlenging te worden geactualiseerd.
  2. De zwemonderwijzer:
    Om als zweminstructeur een licentie te verkrijgen, dient men een erkend diploma zwemonderwijzer te bezitten en in het bezit te zijn van een recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Met ingang van 1 januari 2021 dient men dit aan te vullen met aantoonbare vakverbreding en/of vakverdieping. De licentie is twee jaar geldig en kan verlengd worden door bovenstaande aan te tonen. Uitgebreide bepalingen zijn omschreven in de licentievoorwaarden.

 

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging doen we met elkaar. De zwemonderwijzer met de Licentie Internationaal Zwemonderwijzer en het Zweminstituut met de Internationale Licentie zorgen samen voor een cyclisch proces waarbij gestelde doelen en behaalde resultaten frequent worden vergeleken. ENVOZ helpt daarbij door een jaarlijks bezoek van een vakspecialist. Ook kunnen er branche gerelateerde ontwikkelingen gevolgd worden tijdens de door ENVOZ georganiseerde seminars.

ENVOZ Licentie zwemonderwijzer

Log in om uw organisatie aan te melden

en een organisatie licentie aan te vragen