Zwemdiploma's

Aquanaut

Dit certificaat is te gebruiken na de eerste kennismaking met het zwembad. Er staan geen specifieke eisen op vermeld. Op dit certificaat kunt u de foto van het kind met of zonder ouder plaatsen.

Teddybeer serie

Doel van de Teddybeer is om de allerkleinste bezoeker van de zwembaden stap voor stap vertrouwd maken met het zwembad, het water. Bijzonderheden: Bij de Teddybeer-serie wordt geen gebruik gemaakt van drijfmiddelen. Wanneer het kind in staat is aan de bepaalde eisen van de diverse diploma's te voldoen kan de Teddybeer Brons, Zilver of Goud worden uitgereikt.

Walvis

Het is in eerste instantie een juister uitgangspunt om uit te gaan van natuurlijke bewegingsvormen en voortbeweging dan het moeten voldoen aan gekunstelde of technische vormen, zeker daar waar deze onnatuurlijk zijn. In een later stadium moeten eisen worden gesteld aan de technisch correcte uitvoering van de zwemslagen. De Walvis is dan ook een toetsmoment op de weg naar het (internationale) A-diploma (Otter).

Kikker serie

De Kikker serie zijn toetsmomenten in de opleidingsweg naar het (internationale) A diploma. (OTTER)

A-B-C Diploma

Stap voor stap vertrouwd raken met het water en de elementaire zwem(veiligheids) technieken leren.

Dit diploma is niet alleen voor Nederland, maar een zwemdiploma dat wordt gezwommen in vele landen van de wereld. De erkenning die deze diploma´s hebben is een erkenning van de Internationale Federatie van Swimming Teachers Association (IFSTA). Een organisatie die in meer dan 20 landen over de gehele wereld diploma´s levert.

A-B-C Zwemsurvival diploma

Stap voor stap vertrouwd raken met het water en de elementaire zwem(veiligheids)- en survival technieken leren.

Dit diploma is niet alleen voor Nederland, maar een zwemdiploma dat wordt gezwommen in vele landen van de wereld en is erkend door Internationale Federatie van Swimming Teachers Association (IFSTA). Een organisatie die in meer dan 25 landen over de gehele wereld diploma´s levert.

Het diploma is ontwikkeld in samenwerking met Zwem Onderwijs Nederland (ZON) om bepaalde overlevingstechnieken te integreren in het ABC diploma. Zodoende krijgen kinderen eerder deze technieken ter beschikking voor nog meer water- en zwemveiligheid.

Super zwemsurvival

Na het Stap voor stap vertrouwd raken met het water en de elementaire zwem(veiligheids)- en survival technieken van het Survival ABC nu verder met meer overlevings- en reddingstechnieken. Het Superzwemsurvival, bestaande uit een zomer- en een wintereditie, is een must voor iedere zwemmer.

Dit diploma is momenteel alleen voor Nederland beschikbaar en is erkend door Internationale Federatie van Swimming Teachers Associations (IFSTA). Een organisatie die in meer dan 25 landen over de gehele wereld diploma´s levert.

Het diploma is ontwikkeld in samenwerking met Sportacademie Koning Willem I College en Sportcentrum Die Heygrave om verdergaande overlevingstechnieken te integreren in het ABC diploma. Zodoende krijgen kinderen eerder deze technieken ter beschikking voor nog meer water- en zwemveiligheid.

Vissen serie

Personen met een functiebeperking de kans geven om stap voor stap vertrouwd te raken met het zwembad, het water en tevens op een voor hen haalbaar niveau een diploma te halen dat qua uitstraling overeenkomt met de mogelijkheden van de kandidaat. Bijzonderheden: Bij de vissen serie wordt naar keuze gebruik gemaakt van drijfmiddelen. Wanneer de kandidaat in staat is aan de bepaalde eisen van de diverse diploma's te voldoen kan het Goudvis-, Maanvis- of Inktvisdiploma worden uitgereikt.

Zeepaardje serie

Dit diploma is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij Mytyl / Tyltyl scholen.

Zwaardvis serie

Kennis maken met diverse zwem en wedstrijdvormen zoals het aanleren van zwemslagen, keerpunten en zwemmend redden.

Dolfijn serie

De dolfijn serie is ontworpen voor een noodsituatie, zoals bij het ongewild in het water raken bij bijvoorbeeld het om- of lekslaan van een boot, van een surfplank afvallen en kwijtraken etc.

De uitvoering van deze oefening kan plaatsvinden in een zwembad of daar, waar veilig en onvervuild oppervlakte water is.

Bij de afstandproeven mogen de kandidaten zich niet van de kant, of op enigerlei andere wijze, afzetten.

Afstand serie

Het afstand en lange afstand zwemmen is bedoeld om uithoudingsvermogen, kracht en wilskracht aan te leren.

Close