Vissen serie

Personen met een functiebeperking de kans geven om stap voor stap vertrouwd te raken met het zwembad, het water en tevens op een voor hen haalbaar niveau een zwemdiploma te halen dat qua uitstraling overeenkomt met de mogelijkheden van de kandidaat.

Bijzonderheden: Bij de vissen serie wordt naar keuze gebruik gemaakt van drijfmiddelen. Wanneer de kandidaat in staat is aan de bepaalde eisen van de diverse zwemdiploma's te voldoen kan het Goudvis-, Maanvis- of Inktvisdiploma worden uitgereikt.

De Vissen serie bestaat uit:

  • Goudvis
  • Maanvis
  • Inktvis
Close