Vakopleidingen
Zwembranche

Teamleider Zwemonderwijs EQF/NLQF-4

De Teamleider Zwemonderwijs is de spil van de zwemactiviteiten die het bedrijf aanbiedt. Binnen de zwemaccommodatie zorgt de coördinator voor de kwaliteit van het zwemaanbod door: het afstemmen van de activiteiten, het inzetten van de medewerkers en het onderhouden van contact met in- en extern betrokken personen waaronder de leszwemmers, hun ouders en instanties. De Teamleider Zwemonderwijs is zelf ook actief op de werkvloer en vervult hierin een voorbeeldfunctie.

 

Nieuw binnen onze opleiding is dat studenten samen problemen en uitdagingen oplossen in subsets.

 

Doel van de opleiding

Na het afronden van de opleiding is de student in staat zelfstandig over het zwemaanbod van de zwemaccommodatie te adviseren, zelf verschillende zwemactiviteiten aan te bieden, de kwaliteit van de werkomgeving en werkprocessen te bewaken en de medewerkers zwemonderwijs en de eigen ontwikkeling verder te professionaliseren.

 

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor personen die gediplomeerd zwemonderwijzer zijn en via deze opleiding hun carrière meer mogelijkheden willen geven zoals het coördineren van de zwemlessen en het aansturen van een team.

 

Inhoud opleiding

De inhoud van de opleiding is er op gericht dat de studenten de benodigde kennis en vaardigheden opdoen en een beroepshouding ontwikkelen op basis waarvan ze kunnen aan tonen te voldoen aan de 10 leeruitkomsten zoals hieronder beschreven.

 

Competentie 1: De teamleider zwemonderwijs is in staat op adequate wijze over het zwemaanbod te adviseren.

Resultaten leeruitkomst 1.1: visie op zwemonderwijs, planning lessenreeks

Resultaten leeruitkomst 1.2: aanspreekpunt op de werkvloer en extern netwerk

 

Competentie 2: De teamleider zwemonderwijs is in staat op adequate wijze zwemactiviteiten aan te bieden.

Resultaten leeruitkomst 2.1: lessen gericht op zwemdiploma’s, groepen en specialisaties

Resultaat leeruitkomst 2.2: actueel bijgehouden leerlingvolgsysteem

 

Competentie 3: De teamleider zwemonderwijs is in staat op adequate wijze de kwaliteit van de werkomgeving en -processen te bewaken.

Resultaten leeruitkomst 3.1: veilige zwemomgeving en voldoende / onderhouden materialen

Resultaten leeruitkomst 3.2: overzichten van watermetingen

Resultaat leeruitkomst 3.3: kostprijsberekening zwemactiviteiten

 

Competentie 4: De teamleider zwemonderwijs is in staat op adequate wijze het team en de eigen ontwikkeling te professionaliseren

Resultaten leeruitkomst 4.1: functionerend team

Resultaat leeruitkomst 4.2: praktijkbegeleiding medewerkers

Resultaat leeruitkomst 4.3: persoonlijk ontwikkelplan

 

Diplomering

De opleiding wordt afgesloten met een Europees diploma Teamleider Zwemonderwijs volgens de EQF/NLQF kwalificatie niveau 4 (kwalificatie in aanvraag).

 

Compleet

Wij hanteren géén inschrijfgeld of bijkomende examenkosten (eventuele herexamen uitgezonderd). U staat daarom nooit voor een onaangename verrassing.

Al onze opleidingen, trainingen en seminars zijn inclusief lunch (bij een gehele dag), koffie, thee en tafelwater.

 

Naar het inschrijfformulier!

Ga naar het inschrijfformulier voor de voorwaarden
en mogelijke cursus data!