Over Swim to Survive

ENVOZ ondersteunt Swim to Survive

Swim to Survive is in 2016 opgericht door Greetje Kooistra met als doel het voorkomen van verdrinking van mensen in een achterstandspositie in gebieden waar zwemonderwijs afwezig is. De focus ligt op het opzetten van projecten in arme, waterrijke gebieden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. 

De werkwijze is simpel:

Swim to Survive  leidt enkele locale bewoners op tot zweminstructeur. Deze  zweminstructeurs leren vervolgens de plaatselijke bevolking de grondbeginselen van het zwemmen:

  • drijven
  • watertrappelen
  • oriëntatie
  • voortbewegen in het water
  • op de kant klimmen

Daarnaast geven zij voorlichting over de veiligheid in en om het water:

  • voorkomen van in het water vallen
  • omgaan met stroming
  • onderkoeling etc.

De zweminstructeurs zijn altijd verbonden aan een lokale NGO, school of andere organisatie. Op deze wijze blijft de kennis achter en gaan de zwemlessen door als Swim to Survive vertrokken is.  Kennis en vaardigheden kunnen zich vervolgens als een olievlek verspreiden.

De samenwerking met ENVOZ richt zich op het gezamenlijk opleiden van zweminstructeurs ter plaatse en het breder bekend maken en ondersteunen van de organisatie.

Bezoek de website van Swim to Survive www.swimtosurvive.nl

Close