Reininging & desinfectie

In deze cursus zal worden ingegaan op de reiniging en desinfectie van de verschillende ruimten in zwembaden en van de daarin aanwezige objecten en materialen. De reiniging en desinfectie van bassins en het daarin aanwezige zwemwater wordt in deze lesstof niet behandeld, wel die van de bassinwanden boven het zwemwaterniveau.

Achtereenvolgens zal op de volgende punten worden ingegaan:

  • om welke redenen dient reiniging en desinfectie plaats te vinden;
  • op welke wijze moet de reiniging en desinfectie worden uitgevoerd, dat wil zeggen welke stoffen (producten) en (hulp-) materialen worden daarbij gebruikt?
  • op welke wijze dient de reiniging en desinfectie in een zwembad te worden georganiseerd, op een zodanige wijze dat een maximum resultaat tegen een minimum aan kosten wordt gerealiseerd?

 

Cursusduur:  1 dag
Cursusplaats:   Gorinchem, ook In-Company mogelijk

 

Close