Hydro Medical Fit

Hydro Medical Fit is een nieuwe cursus van de ENVOZ en gericht op het verantwoord lesgeven aan ouderen en jongeren in het water die kampen met een chronische aandoening. De groep ouderen in Nederland zal vanaf 2011 gaan verdubbelen. Ook deze groep wil graag in beweging blijven. Ouder worden kan gepaard gaan met chronische aandoeningen en dan is bewegen vaak het beste medicijn. Water is voor deze doelgroep de ideale omgeving om veilig te bewegen. De cursus is daar waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwd.

Doel: Het doel van de opleiding is het op een verantwoorde manier leren begeleiden van ouderen enjongeren met een chronische aandoening in het water. De cursus heeft ten doel algemene kennis en vaardigheden aan te reiken die noodzakelijk zijn om op een verantwoorde en professionele wijze deze doelgroep in het water te kunnen begeleiden. De cursus is praktisch opgesteld en opdracht gestuurd. Van de cursist wordt een actieve houding verwacht.

 

Cursusduur: 4 dagen
Cursusplaats:   Houten, ook In-Company mogelijk

 

Close