BHV en EHBO/AED

De Basisopleiding bestaat uit de onderdelen

Eerste Hulp "Niet-spoedeisende” Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp

  • Brandbestrijding
  • Ontruiming

1.Eerste Hulp
In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de eerste hulpbenadering.
In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp leren cursisten hoe te handelen bij  uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels en brandwonden.

In het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp komt het leren reanimeren en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

2. Brandbestrijding en Ontruiming

In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

 

Cursusduur: 2 dagen 
Cursusplaats:   Afhankelijk van de deelnemers, of in company

 

BHV en EHBO/AED herhaling

Doel: Het doel van de cursus is tweeledig:

  • Op peil houden van de vaardigheden en behandelen nieuwe ontwikkelingen.
  • Behouden van de geldigheid van het eerder gehaalde diploma en certificaat.

 

Cursusduur: 1 dag
Cursusplaats:    Afhankelijk van de deelnemers, of in company

 

Close