Specialisatie cursussen

De specialisatie cursussen zijn allen zeer praktijkgerichte cursussen. Zoals het er nu voor staat zal in 2017/18 ieder instituut verplicht zijn diploma’s en certificaten te voorzien van de EQF/NLQF kwalificatie kenmerken. ENVOZ is voornemens al haar opleidingen voor deze kwalificatie te laten opgaan.

Voor specialisatie cursussen wordt geen diploma maar een certificaat uitgereikt. Voor dit certificaat zal via EQF/NLQF een erkende inschaling plaatsvinden op basis van certificeerbare eenheid, zodat de kwaliteit gewaarborgd is.

Close