Teambuilding

Inzien dat een ieder door persoonlijke capaciteiten en betrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van de teamdoelstelling welke past in het beleid van het zwembad. Het opbouwen dan wel versterken van de teamgeest, het belang benadrukken van teamgeest en vooral de kracht hiervan ervaren op de werkvloer.  
 

Cursusduur: 1 dag
Cursusplaats:   Afhankelijk van de deelnemers, of in company 

 

 

Close