Situationeel Leidinggeven

Leidinggeven is een uitdaging die wat nogal wat vraagt van de zwembadmanager. Men is uiteraard een zeer bekwame werknemer maar moet nu gaan leidinggeven, mensen motiveren, aansturen, de kwaliteit en operationele voortgang bewaken ook bij calamiteiten en piekuren. Tijdens de training situationeel leidinggeven leert men de sterke en zwakke punten van de teamleden te onderscheiden en de verschillende stijlen van leidinggeven die hun tot optimale prestaties kan brengen. Men leert in eerste aanleg de eigen sterke en zwakke punten kennen en hoe men zich op kan stellen in verschillende groepen, wat de persoonlijke plaats is of behoort te zijn en hoe men dat bereikt. Verder wordt tijdens de training situationeel leidinggeven geleerd hoe men evaluatie- en beoordelingsgesprekken voert en hoe deze zijn aan te passen aan de individuele omstandigheden van een teamlid. Ook het voeren van verzuim-, slecht nieuws- en exitgesprekken zijn onderwerpen die aan bod komen. 

Heeft u vragen over de training situationeel leidinggeven? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Cursusduur: 1 dag
Cursusplaats:   Afhankelijk van de deelnemers, of in company 

 

Close