Omgaan met agressie

Omgaan met agressie in zwembaden

Bewust worden van het feit dat men in (potentieel) excessieve situaties zelf een sterk sturende factor kan zijn door bewustwording van benaderings- en reactiebepalende aspecten in de functie van zwembadmedewerker. Het kunnen behouden van de  regie als persoon, in een situatie en voor de andere partij in de zwemzaal.

Zelfvertrouwen opbouwen door kennis van zaken qua omgangsvormen, bevoegdheden en de wettelijke kaders in de functie van zwembadmedewerker.

Door middel van geënsceneerde praktijksituaties in de zwemaccommodatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een professioneel acteur, wordt de theorie getoetst aan de praktijk. Naast de bevestigende functie van deze praktische oefeningen worden de deelnemers ook in de gelegenheid gesteld om zelf met ideeën te komen, daar waar zij persoonlijk de knelpunten verwachten in hun functie als zwembadmedewerker.

 

Cursusduur: 1 dag
Cursusplaats:   Afhankelijk van de deelnemers, of in company 

 

 

Omgaan met agressie na niet-meewerkend gedrag

Het bewust maken van de eigen mogelijkheden om niet-meewerkend gedrag in de zwemzaal tijdig te herkennen, verdere escalatie te voorkomen en/of te beteugelen. Na het volgen van deze training zijn de zwembadmedewerkers in staat om effectief om te gaan met niet-meewerkend gedrag van zwembadbezoekers en het daaruit voortkomende situatieverloop.

Door middel van geënsceneerde praktijksituaties in de zwemaccommodatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een professioneel acteur, wordt de theorie getoetst aan de praktijk. Naast de bevestigende functie van deze praktische oefeningen worden de deelnemers ook in de gelegenheid gesteld om zelf met ideeën te komen, daar waar zij persoonlijk de knelpunten verwachten in hun functie als zwembadmedewerker.

 

Cursusduur: 1 dag
Cursusplaats:   Afhankelijk van de deelnemers, of in company 

 

 

Omgaan met agressie na conflicthantering

Leren om op een andere wijze agressie preventief te beteugelen in de zwemzaal door er in de conflictfase al anders in te staan en zelf de regie te bewaken. Ervaren dat angst best een goede raadgever kan zijn in de zwemzaal en dat begrip een magische sleutel is.

Door middel van geënsceneerde praktijksituaties in de zwemaccommodatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een professioneel acteur, wordt de theorie getoetst aan de praktijk. Naast de bevestigende functie van deze praktische oefeningen worden de deelnemers ook in de gelegenheid gesteld om zelf met ideeën te komen, daar waar zij persoonlijk de knelpunten verwachten.

 

Cursusduur: 1 dag
Cursusplaats:   Afhankelijk van de deelnemers, of in company 

 

 

Omgaan met agressie: de beleving en houding

Ervaren hoe men kan sturen in de eigen houding en beleving tijdens mogelijk vervelend wordende situaties en de doorwerking ervan op zwembadbezoekers.

Door middel van geënsceneerde praktijksituaties in de zwemaccommodatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een professioneel acteur, wordt de theorie getoetst aan de praktijk. Naast de bevestigende functie van deze praktische oefeningen worden de deelnemers ook in de gelegenheid gesteld om zelf met ideeën te komen, daar waar zij persoonlijk de knelpunten verwachten in hun functie als zwembadmedewerker.

 

Cursusduur: 1 dag
Cursusplaats:   Afhankelijk van de deelnemers, of in company 

 

 

Omgaan met agressie: verstandig confronteren en incasseren

Op gepaste wijze omgaan met crimineel gedrag binnen de wettelijke kaders. Weten wat crimineel gedrag is, hoe het ontstaat en te herkennen is in het zwembad. Kennis van zaken met betrekking tot bevoegdheden, procedures en omgangsvormen met de verdachte en mogelijke slachtoffer(s).

Door middel van geënsceneerde praktijksituaties in de zwemaccommodatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een professioneel acteur, wordt de theorie getoetst aan de praktijk. Naast de bevestigende functie van deze praktische oefeningen worden de deelnemers ook in de gelegenheid gesteld om zelf met ideeën te komen, daar waar zij persoonlijk de knelpunten verwachten in hun functie als zwembadmedewerker.

 

Cursusduur: 1 dag
Cursusplaats:   Afhankelijk van de deelnemers, of in company 

 

Close