Omgaan met crimineel gedrag

Op gepaste wijze omgaan met crimineel gedrag binnen de wettelijke kaders. Weten wat crimineel gedrag is, hoe het ontstaat en te herkennen is in het zwembad. Kennis van zaken met betrekking tot bevoegdheden, procedures en omgangsvormen met de verdachte en mogelijke slachtoffer(s).

 

Cursusduur: 1 dag
Cursusplaats:   Afhankelijk van de deelnemers, of in company 

 

Close