Gedrag, taal en signaal m.b.t. zwembad bezoekers

Het tijdig kunnen inschatten van karakter en gedrag bij zwembadbezoekers en dit leren analyseren, juist te interpreteren, waarna men hier op verantwoorde wijze op in kan spelen. Deze mensenkennis kan bepalend zijn in de persoonsgerichte omgangsvormen, denkende aan bijvoorbeeld potentieel excessieve situaties. De kennis die in deze training wordt aangedragen geeft de deelnemers de mogelijkheid om mensen door onbewuste beïnvloeding preventief te sturen in hun gedrag en gedachtegang. 

 

Cursusduur: 1 dag
Cursusplaats:   Afhankelijk van de deelnemers, of in company 

 

Close