Communicatieve vaardigheden voor zwembadpersoneel

Het opbouwen van de persoonlijke communicatieve vaardigheden, waarbij tact, helderheid en creativiteit de “tools” zijn voor een verantwoorde wijze van communiceren met zwembadbezoekers en/of collega’s.  Zelfbewustwording aangaande attitude en het ombuigen van de gedachtegang, hetgeen daar onlosmake-lijk aan verbonden is. Bewustwording van de eigen benaderings- en reactiebeïnvloedende aspecten, dat wil zeggen, de benaderingswijze of reactie die men oproept bij anderen door eigen attitude, gedrag en (aan-)spreekwijze. Het verantwoord en constructief kunnen communiceren met de diverse doelgroepen.
Op creatieve wijze invulling kunnen geven aan het kweken van goodwill bij anderen, waarbij efficiëntie en schakelcapaciteit een solide basis vormen voor het zich eigen maken van een communicatief prettige houding.

 

Cursusduur: 1,5 dag
Cursusplaats:    Afhankelijk van de deelnemers, of in company 

 

Close