Toezichthouder zwemaccommodaties

De Toezichthouder is gastheer/ gastvrouw. Bij onveilig geachte situaties zal -klantvriendelijk  doch adequaat- ingegrepen moeten worden. Collega´s zullen -naar buiten toe- in bescherming  genomen worden. Directie en/of management zal tijdig -volgens wettelijke voorschriften- op de  hoogte worden gebracht worden van vermeende onjuistheden en/of onvolkomenheden. Het is  een wettelijke plicht van de Toezichthouder dat de veiligheid, kwaliteit, hygiëne, normen en  waarden in acht worden gehouden conform de afspraken in het Toezicht- en Calamiteitenplan. Om te zorgen dat men tijdens dergelijke situaties juist handelt, biedt ENVOZ de cursus toezichthouder zwembad aan.

 

Doel van de cursus toezichthouder zwembad

Het doel van de cursus toezichthouder zwembad is de toezichthouder een zo actueel mogelijk beeld te geven van de noodzakelijke vaardigheden en knelpunten in de zwembadwereld. Tevens trachten wij in de cursus toezichthouder zwembad duidelijk te maken dat elk zwembad, elke toezichthouder en elke zwembadaccommodatie zijn eigen cultuur heeft. De cursus geeft handreikingen om veel voorkomende problemen aan te pakken. Daarnaast leert de toezichthouder levens te redden door middel van het Zwemmend redden voor zwembaden certificaat van Reddingsbrigade Nederland.

 

Heeft u een vraag over de cursus toezichthouder zwembad? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

 

cursusduur:  1 dagen
Cursusplaats:    Breukelen, ook In-Company mogelijk

 

 

Close