Toezichthouder + zwemmend redden voor zwembaden

De Toezichthouder is gastheer/ gastvrouw. Bij onveilig geachte situaties zal -klantvriendelijk  doch adequaat- ingegrepen moeten worden. Collega´s zullen -naar buiten toe in bescherming genomen worden. Directie en/of management zal tijdig -volgens wettelijke voorschriften- op de hoogte worden gebracht worden van vermeende onjuistheden en/of onvolkomenheden. Het is een wettelijke plicht van de Toezichthouder dat de veiligheid, kwaliteit, hygiëne, normen en  waarden in acht worden gehouden conform de afspraken in het Toezicht- en Calamiteitenplan.

Doel: Het doel van de cursus is de toezichthouder een zo actueel mogelijk beeld te geven van de noodzakelijke vaardigheden en knelpunten in de zwembadwereld. Tevens trachten wij in deze cursus duidelijk te maken dat elk zwembad, elke toezichthouder en elke zwembadaccommodatie zijn eigen cultuur heeft. De cursus geeft handreikingen om veel voorkomende problemen aan te pakken.


De cursus wordt afgesloten met het erkende KNBRD certificaat zwemmend redden voor zwembaden.

 

Cursusduur:  2 dagen
Cussusplaats:   Breukelen, ook In-Company mogelijk

 

Close