Theorie-examen E-Learning

Met ingang van 23 oktober heeft ENVOZ de opleiding Europees Zwemonderwijzer op het theoretische onderdeel aangepast. Het was gebruikelijk om het examen af te sluiten met een theoretisch gesprek van minimaal 30 minuten. Regelmatig kwam het voor dat de kennis van de kandidaten enigermate naar de achtergrond was gedrongen. Daardoor liepen gesprekken soms uit tot meer dat 45 minuten. Een teken voor ENVOZ om een methode te introduceren die een betere zekerheid geeft dat zwemonderwijzers met voldoende theoretische bagage worden afgeleverd.

De opleiding Europees Zwemonderwijzer is voor de E-Learning theorie opgedeeld in 11 modules, te weten

Module 1 Maken en leren van een beweging
Module 2 Gebruik van materialen
Module 3 Veiligheid
Module 4 Mechanische principes
Module 5 Communicatie en stemgebruik
Module 6 De ontwikkeling van een mens, aanleg en omgeving
Module 7 Motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van een mens
Module 8 Voortraject
Module 9 Hoofdtraject
Module 10 Zwemtechnieken
Module 11 Veelvoorkomende fouten

Deze modules staan op de website en zijn toegankelijk voor alle zwemonderwijzers in opleiding en alle zwemonderwijzers die de opleiding hebben gevolgd bij ENVOZ. De modules zijn bereikbaar via de codes (toegang website) die zwemonderwijzers van ons ontvangen bij het starten van de opleiding. Deze codes staan er voor iedereen nog in.

De modules ziet u direct staan als u op de website inlogt.

Werking

De modules kunnen zo vaak als nodig opgestart worden. Achter de modules zit een beperkte database van vragen, dus u zult telkens andere vragen of samenstellingen van vragen tegenkomen. Dit hebben wij gedaan om het niet te makkelijk te maken en uw kennis zo breed mogelijk te hebben en te houden.

Aan het einde van elke module krijgt u een resultaat te zien in procenten. Wij merken daarbij op dat de vragen waarbij meerdere antwoorden moeten worden gegeven die goed zijn, maar waar u niet alle mogelijkheden aangeeft, als fout worden gekenmerkt en pas met juist worden aangegeven als alle mogelijkheden worden aangekruist.

Leest u bij het starten van de eerste module goed de beginschermen met informatie. Er zijn diverse
mogelijkheden van extra informatie (i) of een mogelijkheid om tijdens de antwoorden de gestelde
vraag nog eens te bekijken.

Examen

Indien u toe bent aan het examen en een datum heeft vastgesteld, met uw stagebegeleider en
ENVOZ leercoach, dan geeft u dit door aan ons () . Op dat moment melden wij u aan in
het LMS (Learning Management Systeem) systeem, en ontvangt u vanuit het systeem per mail
inloggegevens voor dit systeem.

U krijgt dan gedurende een bepaalde tijd de mogelijkheid om alle modules nog een keer te maken,
maar dan voor een officiële toestemming om examen te mogen doen. Voor het examen is een
minimum percentage benodigd van 80%. Haalt u dit percentage niet, dan kunt u geen examen doen.
U doet pas examen als het percentage voldoende is.

Wij zullen u ruim de tijd (en kans) geven om dat percentage te halen. U hoeft dit niet aan ons te
melden, wij hebben inzicht in het systeem en krijgen een melding als het gewenste resultaat is
bereikt.

Certificaat

Als u aan het einde wordt meegedeeld dat het resultaat meer dan 80 % is, dan ontvangt u vanuit het
systeem een certificaat met daarop vermeld het resultaat.

Dit document kunt u in uw portfolio opbergen.

Het is ook mogelijk om eerst het LMS certificaat aan te vragen en pas daarna de datum van examen vast te stellen. De datum van examen moet dan binnen 4 weken plaatsvinden.

Close