Manager accommodaties

Al een reeks van jaren verzorgt de stichting ENVOZ deze opleiding voor toekomstige Managers van zwembaden. Deze opleiding kenmerkt zich door een kwalitatief hoog niveau en is goedgekeurd door de NVZ.

De afgelopen jaren zijn de eisen die aan de functie van Manager accommodaties worden gesteld ingrijpend veranderd. Lag in het verleden het accent primair op het beheren van het zwembad, tegenwoordig moet de toekomstige manager weten om te gaan met de vele processen die het runnen van een, vaak multifunctionele, sportaccommodatie met zich meebrengt. De manager accommodatie geeft sturing aan het proces, neemt initiatieven, informeert, rapporteert en adviseert de werkgever.

ENVOZ is voornemens al zijn opleidingen voor de Europese kwalificatie EQF/NLQF te laten opgaan. De opleiding Manager Sportaccommodatie zal worden ingeschaald voor niveau 5 (HBO).

Doel:Het doel van de opleiding is de cursist te bekwamen, voor te bereiden, in het uitoefenen van de managementtaken binnen zwem/sport accommodaties, alsmede de cursist inzicht te verschaffen, welke noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.

Na afronding van de opleiding heeft de cursist een gedegen kennisniveau en voldoende inzicht om de toebedeelde managementtaken binnen zwem/sport accommodaties adequaat te kunnen afhandelen. Daarbij beschikt hij/zij over de voor het beheer van de accommodatie benodigde vaardigheden

 

Cursusduur:    1 jaar + scriptie (Businessplan) en examen
  13 bijeenkomsten waarvan 1 bedrijfsbezoek
Documentatie: Compleet naslagwerk, wordt via internet verwerkt
Cursusplaats: Merwestein, Nieuwegein

 

Close