Hoofd zwemzaken

Als voorbereiding op de opleiding Manager Sportaccommodaties introduceren wij een nieuwe opleiding hoofd zwemzaken. Deze opleiding kenmerkt zich door een kwalitatief hoog niveau en is erkend door de NVZ (Nederlandse Vereniging van Zwembad-, sport- en recreatiemedewerkers).

De afgelopen jaren zijn de eisen die aan de functie van hoofd zwemzaken worden gesteld ingrijpend veranderd. 
Lag in het verleden het accent primair op het beheren van het zwembad, tegenwoordig moet de toekomstige hoofd zwemzaken weten om te gaan met de vele processen die het runnen van een, vaak multifunctionele, sportaccommodatie met zich meebrengt. De hoofd zwemzaken assisteert informeert en adviseert de manager sportaccommodaties, en geeft mede sturing aan het proces.

Doel: Het doel van de opleiding is de cursist een algemene, oriënterende basiskennis, en inzichten en vaardigheden, bij te brengen, gericht op het toekomstig assisteren van de manager sportaccommodaties en zich te specialiseren voor de leidinggevende functie.

Na afronding van de opleiding heeft de cursist een gedegen basiskennis en voldoende inzicht om de toebedeelde Hoofd Zwemzaken taken binnen zwem/sport accommodaties adequaat te kunnen afhandelen

 

Cursusduur:  9 weken per module. 3 contactdagen per module
  De modules zijn ook afzonderlijk te volgen
Documentatie: Compleet naslagwerk, waarvan verwerking plaatsvindt via Internet
Cursusplaats:    Vianen

 

Close