Coördinator Zwemaccommodatie

In de zwembadbranche is vraag naar mensen die in staat zijn coördinerende taken te verrichten in het zwembad. Daarnaast is het hebben van specifieke aanvullende kennis van het zwemonderwijs. Met de praktijkgerichte opleiding Coördinator zwemaccommodatie kiest, kun jij deze belangrijke rol vervullen. Tijdens de opleiding is er aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van financiën, communicatie, marketing, situationeel leiderschap, management, rechtspositie en accommodatiebeheer.

De opleiding Coördinator zwemaccommodatie vormt de tweede fase in het drietrap (Hoofd Zwemzaken, Coördinator zwemaccommodatie en Manager Sportaccommodatie) leertraject tot volwaardig Manager van een sportaccommodatie. De cursus is ook een uitstekende keuze voor iedereen die zich om professionele redenen wil verdiepen in het managen van een sportaccommodatie.

De opleiding maakt deel uit van de opleiding Manager Sportaccommodatie. Na het eerste jaar kan men:

  • opgaan voor het examen Coördinator Zwemaccommodatie, scriptie maken en examen afronden met diploma
  • doorgaan naar de Manager Accommodatie. In dat geval hoeft geen scriptie gemaakt te worden, maar kan men aanvangen met het Businessplan te maken voor het examen van de Manager Accommodatie.

Slaagt u niet voor het examen Manager Sportaccommodatie dan kunt u

  • een herexamen aanvragen voor de Manager Sportaccommodatie
  • terugvallen op het diploma Coördinator Zwemaccommodatie, in dat geval dient u nog wel een scriptie in te leveren.

ENVOZ is voornemens al zijn opleidingen voor de Europese kwalificatie EQF/NLQF te laten opgaan. De opleiding Coördinator zwemaccommodatie zal worden ingeschaald voor niveau MBO 4+.

Doel:Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden in het uitoefenen van coördinerende taken binnen zwem/sportaccommodaties.

Cursusduur:  1 jaar + scriptie (beleidsonderwerp) en examen
13 bijeenkomsten waarvan 1 bedrijfsbezoek
  De modules zijn niet afzonderlijk te volgen
Documentatie: Compleet naslagwerk , wordt via internet verwerkt
Cursusplaats:    Merwestein, Nieuwegein

 

Close