Verantwoordingsdag

Verantwoordingsdag is in Nederland de dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer. De Dag vindt traditioneel op de derde woensdag in mei plaats, een symbolisch half jaar voor Prinsjesdag (op de derde dinsdag van september). De minister van Financien overhandigt het financieel jaarverslag aan de Tweede Kamer en de ministeries laten zien of ze zich aan de opgestelde regels hebben gehouden. 

Als zwemonderwijzers hebben we elke dag verantwoordingsdag. Tijdens ons werk zijn we verantwoordelijk voor de levens van vele kinderen en dienen wij ons te houden aan allerlei regels. Dit doen de meeste van ons met hart en ziel. Het behalen van het uiteindelijke zwemdiploma om zwemveilig door het leven te gaan is vaak het eerste en voor sommige kinderen ook het enige diploma dat zij in hun leven zullen behalen. 

Dat wij hiervoor elke dag verantwoording moeten afleggen aan ouders, verzorgers en instanties is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het gaat tenslotte om mensenlevens. 

Bovenstaande klinkt misschien allemaal wat melodramatisch, omdat we doen wat we leuk vinden. Maar als je even een stap terug doet en kijkt naar wat we doen, is ons werk echt van levensbelang. 

Ik maak een diepe buiging voor ons allemaal.