Stagiair(e) in het diepe

Stagiair(e) in het diepe

 

Wat is nu eigenlijk precies een stagiair(e)?

Feitelijk is een een stagiair(e) iemand die als onderdeel van zijn opleiding werkervaring op komt doen.

Maar hoe ga je als bedrijf om met een stagiair(e), daarover zijn de meningen nogal verdeeld. Bij het ene bedrijf wordt de stagiair(e) meteen in het diepe gegooid en bij het andere bedrijf mag hij alleen de vervelende klusjes doen.

Alhoewel de vervelende klusjes natuurlijk ook bij het werk horen, is het voor een stagiair(e) van belang dat hij/zij inzicht krijgt over het wel en wee van de sector waarin hij komt te werken.

Zo werkt dat ook met verschillende type bedrijven. Zelf werk ik bij een zwemschool, waar we opleiden voor het ENVOZ Zwem A, B, C, terwijl ik mijn jonge jaren ook in een zwembad heb 

gewerkt waar ik veel moest toezichthouden en waar allerlei andere activiteiten plaatsvonden. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het bedrijf waar ik nu werk. Maar ik kan me voorstellen als je jong bent dat je het dan ook leuk vindt om bijvoorbeeld toezicht te houden en een zwemdisco te organiseren. 

Hier komt dus het belang van goede stageadressen weer om de hoek kijken.

Tijdens het schrijven van dit stuk heb ik natuurlijk ook wat artikelen opgezocht en eens gekeken wat mensen nu precies onder een stagiair(e) verstaan. Hieruit blijkt maar eens te meer dat 

bedrijven verschillende ideeën hebben over wat een stagiair precies inhoudt.

Terwijl de één duidelijk op zoek is naar een goedkope arbeidskracht is de ander echt op zoek naar iemand die interesse heeft in zijn/haar branche en die hij een vak kan leren.

Behalve dat een stagiair(e) mag verwachten dat hij goed behandeld wordt en dat hij iets leert bij het bedrijf waar hij stage loopt, mag het stagebedrijf ook een verwachting hebben van de stagiair(e).

Een stagiair die “moet” stage lopen is misschien niet de juiste kandidaat voor jou bedrijf. Een stagiair die “wil” stage lopen heb je veel meer aan.

Die laatste kandidaat is er naar verwachting één die iets wil leren en bereid is zich daar voor in te zetten. Zo zal je waarschijnlijk van de tweede kandidaat een mooie lesvoorbereiding ontvangen voor elke les, terwijl de 1e kandidaat ze of niet klaar heeft, of gekopieerd heeft van iemand anders.

Vergeet niet dat stage lopen niet alleen werktechnisch is, maar vaak ook “leren werken”. 

Krijg je een aanvraag voor een stagiair(e), ga dan samen om de tafel en kijk wat je voor elkaar kunt betekenen. 

Wat verwacht de stagiair(e) van zijn stage?

Wat verwacht jij van de stagiair(e)?

Wat is het einddoel van de stage?

Ben jij als bedrijf in de mogelijkheid om de stagiair(e) te begeleiden?