Licenties

ENVOZ stelt eisen aan diegene die zwemles geven en zwemdiploma’s uitgeven. Door aan deze eisen te voldoen, kan een licentie worden aangevraagd. Hiermee heeft men toestemming om gebruik te mogen maken van de internationaal erkende zwemdiploma’s voor het ABC en/of ABC-survival van ENVOZ. 

Het beleid dat ten grondslag ligt aan het licentiesysteem wordt in dit document summier beschreven. Aansluitend op het licentiebeleid zijn in aparte documenten de rechten en plichten voor de twee licenties uitgewerkt. 

ENVOZ draagt een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van het leszwemmen. Het licentiesysteem is bedoeld als kwaliteitsborging voor de zwemveiligheid en het zwemtechnisch aanbod van de zwem(les)instituten, mede verzorgd door zwemonderwijzers. 

Binnen ENVOZ worden 2 soorten licenties gevoerd. Een licentie voor het zweminstituut en een licentie voor de zwemonderwijzer. 

Wil je meer informatie over onze licenties of wil je een licentie aanvragen.  

Check onze website https://www.envoz.nl/over-envoz/licenties.html