Groepsgrootte

Groepsgrootte en aantal lesgevers

Over de vraag wat de ideale groepsgrootte is bij zwemles is er waarschijnlijk geen éénduidig antwoord. Behalve de grootte van de groep spelen er namelijk nog meer factoren mee.

Wat is de leeftijd van de gemiddelde deelnemer, wat zijn de vaardigheden van de deelnemer, en hoeveel zwemonderwijzers zijn er aanwezig. Dan is er ook nog het feit dat we tegenwoordig steeds vaker te maken hebben met kinderen met bijzondere eigenschappen. 

Voorheen was het zeker niet altijd vanzelfsprekend dat je als kind met een bijzondere eigenschap naar zwemles ging. Gelukkig zijn de tijden veranderd en kunnen de meeste kinderen leren zwemmen. Zeker als je kijkt naar het aanbod van de ENVOZ is er altijd wel een zwemdiploma voor ieder kind te realiseren.

Nog even over de ideale groepsgrootte; Rondstruinend op het internet kom je uit op vele ervaringen en voorkeuren. Volgens de website mens-en-gezondheid.infonu.nl zijn de cijfers als volgt.

Niet watervrij maximaal 6 kinderen

Watervrij Maximaal 8 kinderen

Gediplomeerd Maximaal 10 kinderen

Over diepte van het water wordt hierbij geen melding gemaakt

Afhankelijk van de groepsgrootte krijgen de kinderen meer of minder aandacht. Deze aandacht kan van invloed zijn op het aantal uren dat er nodig is voor het behalen van een zwemdiploma. LET OP: Het kan, het is zeker niet gezegd dat een kind dat in een grotere groep zwemles krijgt er per definitie langer over doet om een zwemdiploma te halen. Veel is ook afhankelijk van de aanleg van het kind als het gaat om bewegingsonderwijs en niet te vergeten hoe watervrij een kind is als hij voor de eerste keer naar zwemles gaat.

Wat is de maximale groepsgrootte bij jouw zwemschool? 

Is dit afhankelijk van het niveau?

Wat zou jou ideale groepsgrootte zijn?