Gelaagd

De eerste geslaagde van het jaar 2022 is Sharona Malakusea. 

Sharona is geslaagd voor het diploma Europees Gekwalificeerd Zwemonderwijzer. Het NLQF heeft deze opleiding gekwalificeerd op niveau 3.  

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF ) geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties.  Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties vastleggen. Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

Wil je ook zwemonderwijzer worden, check de website https://www.envoz.nl/opleidingen/zwemonderwijzer.html