Cognitieve ontwikkeling en zwemmen

Cognitieve ontwikkeling en leren zwemmen

Als je op Google het woord Cognitief invoert kom je via wikipedia de volgende stelling tegen.

Cognitie, ook wel kenvermogen, is de mentale activiteit en het proces van kennisverwerving door waarneming en het verwerken van de daarmee opgedane informatie door het denken. 

In gewone mensentaal betekend dit, alle informatieverwerkende processen die zich afspelen in de menselijke hersenen.

De cognitieve ontwikkeling van een kind speelt ook een rol bij het aanleren van bepaalde bewegingen, dus ook bij het aanleren van een zwemslag.

In de leeftijd van 4 tot 5 jaar is een kind zich niet altijd bewust van de positie van zijn lichaam in de ruimte. Kinderen rond deze leeftijd hebben vaak nog moeite met voor/achter en op/onder. Wel kennen de meeste kinderen de namen van de lichaamsdelen zoals arm, been, elleboog en tenen bijvoorbeeld

Kinderen van 6 tot 7 jaar zijn al een stuk verder in hun cognitieve ontwikkeling en zijn zich dan ook veel bewuster van de plaats van hun lichaam in een bepaalde ruimte. Zij kunnen over het algemeen goed inschatten of zij bijvoorbeeld door het gat heen passen, en zij kunnen zonder te kijken een opdracht uitvoeren als “tenen naar buiten laten wijzen”.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat een kind zich kan inbeelden hoe iets er uit ziet zonder het daadwerkelijk te zien. Door deze ontwikkeling en het feit dat een kind van rond de 6 jaar een beter concentratievermogen heeft zou je kunnen zeggen dat het waarschijnlijk is dat een 6 jarige sneller zijn diploma haalt dan een 4 jarige.

Natuurlijk spelen er behalve de cognitieve ontwikkeling nog allerlei andere factoren mee, daarover later meer.

Heb je een mening of idee over bovenstaande, laat dan een bericht achter .

Uiteraard altijd met respect voor elkaar en elkaars mening.