In-company opleidingen

Voor iedere opleiding in ons programma is een in-company opleiding mogelijk. Voor deze vorm van opleiden zijn de volgende punten van belang:

  • U zorgt voor een ruimte voorzien van presentatiemateriaal t.b.v. theorie van de opleiding.(beamer, whiteboard).
  • U zorgt voor benodigde water voor het praktijkdeel van de opleiding.
  • Groepsgrootte maximaal 12-15 afhankelijk van de opleiding.

Met in-company opleiding bespaart u vooral in reiskosten en reistijd van de deelnemers. Een in-company opleiding kunt u laten verzorgen op de voor u meest gunstige tijdstippen, wij zijn daarin heel flexibel.

Voorafgaand aan de opleiding vindt een mondelinge of telefonische inventarisatie door de betreffende docente plaats. Aan de hand van deze inventarisatie kan de opleiding geheel op maat verzorgd worden, dus voor u zo efficiënt mogelijk. Geen verlies van tijd aan onderwerpen die bekend zijn, maar behandeling van die delen die noodzakelijk zijn.

Het is mogelijk om, in onderling overleg, externe deelnemers toe te laten tot de opleiding. Dat kan zowel van uw als van onze kant, mits het maximale aantal niet wordt overschreden. Indien van onze kant deelnemers aan de groep worden toegevoegd dan ontvangt u daarvoor een vergoeding. Deze vergoeding dient voor het gebruik van de accommodatie en de lunch.

Na afloop wordt door de docent een evaluatie gevraagd aan de deelnemers. Deze evaluatie dient om de kwaliteit van de opleiding zo hoog mogelijk te houden. U wordt geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluatie.

Vraag offerte aan voor in-company hier

Close