ENVOZ voor (vak)opleidingen en zwemdiploma's

ENVOZ is het opleidingsinstituut voor de Nederlandse Zwembranche en geeft een gevarieerd scala van internationale erkende zwemdiploma’s uit. Daarnaast verzorgt de ENVOZ een groot aantal cursussen en studiedagen voor zwembadmedewerkers en personen werkzaam in de recreatiemarkt. De belangrijkste missie is de veiligheid in het water te bevorderen door middel van scholing en uit geven van zwemdiploma's.

Lees meer

In Company opleidingen altijd mogelijk

Natuurlijk kunt u een opleiding altijd door ons in uw bedrijf laten verzorgen. Dat kan overdag maar ook in de avonduren. U kunt er voor kiezen om het alleen met eigen medewerkers te doen, maar een instroom van collega bedrijven is mogelijk.

Lees meer

Europese kwalificatie EQF/NLQF komt eraan

Het is de bedoeling van de Overheid om ingaande de jaren 2017-2018 alle diploma’s te voorzien van het Europees erkende kwalificatie keurmerk EQF/NLQF. ENVOZ heeft dit reeds in 2013 voorzien en als eerste in de sportbranche erkenning aangevraagd en verkregen voor de opleiding Zwemonderwijs.

Lees meer

Bezoeken aangesloten Zweminstellingen

Periodieke bezoeken

ENVOZ streeft er naar de aangesloten zweminstellingen op regelmatige basis te bezoeken. Daarvoor is Nederland globaal in 5 regio’s : Noord, West Noord, West Zuid, Oost en Zuid.

ENVOZ zal bezoeken afleggen tijdens het afzwemmen voor de diploma’s A-B-C.  Deze bezoeken kunnen zijn op verzoek van de zweminstelling, maar ook op initiatief van ENVOZ en zullen tevoren worden aangekondigd/afgesproken.

Gedurende het bezoek zal worden gelet op

  • de kwaliteit van de afzwemmende kandidaten
  • organisatie
  • voldoen aan de eisen vermeld op de diploma’s
  • plezier van het kind

Na afloop van het bezoek zal een gesprek plaatsvinden met de verantwoordelijke voor de organisatie van het diploma zwemmen. In dat gesprek zullen een aantal punten worden doorgenomen en besproken. Het gesprek zal altijd worden aangegaan vanuit een opbouwende sfeer. Het is de bedoeling dat beide partijen na het gesprek tevreden zijn en de opgemerkte punten meenemen in de verdere opbouw.

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en achtergelaten bij de zweminstelling.

Afhankelijk van de resultaten wordt een sneller bezoek afgesproken of het bezoek meegenomen in de reguliere agenda.

Bezoeken onaangekondigd

ENVOZ zal de aangesloten Zweminstellingen ook onaangekondigd bezoeken. Wij vinden het van belang dat de kwaliteit van het lesgeven tussentijds wordt bekeken en niet alleen bij het diploma zwemmen. De bezoeker zal zo onopvallend mogelijk tussen het publiek gaan zitten en letten op

  • de wijze van lesgeven
  • niveau van de lesgevers
  • organisatie/toezicht
  • plezier van het kind
  • veiligheid

Na afloop van het bezoek zal de bezoeker zich bekend maken bij de organisatie en een gesprek aangaan met de verantwoordelijke.  In dat gesprek zullen een aantal punten worden doorgenomen en besproken. Het gesprek zal altijd worden aangegaan vanuit een opbouwende sfeer. Het is de bedoeling dat beide partijen na het gesprek tevreden zijn en de opgemerkte punten mee te nemen in de verdere opbouw.

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en achter gelaten bij de instelling/zwembad.

Afhankelijk van de resultaten wordt een volgend onaangekondigd bezoek door ENVOZ vastgesteld. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en achter gelaten bij de zweminstelling.